Kurslar

Okulumuzda Sunulan Kurslar

 • Klasik Bale

  3 yaş öğrencilerimiz için yapılan Ön Hazırlık sınıfında dersler haftada 1 gün 40 dakika olarak gerçekleştirilir. Bu dersin amacı küçük çocuklar için erken yaşta farkındalık sağlamaktır. Ders içeriği oyun ile kurulmuştur; oyun oynarken amaçlanan grup ile uyum içerisinde çalışmasını öğrenmeleri, hayal güçlerini kullanmaları, yer cimnastiği ile esneme çalışmaları yapmaları ve gösterilen hareketleri taklit edebilmeleridir.

  Hazırlık 1.sınıfta dersler haftada 2 gün 40’ar dakika yapılır. Bale sınıflarına
  hazırlanan en küçük sınıfımızdır. Ders içeriği oyunlarla desteklenir. Temel kol ve ayak pozisyonlarının öğrenilmesinin yanı sıra, ritim çalışmaları, esneme çalışmaları, denge ve koordinasyonu geliştirecek çalışmalar yapılır. Doğru duruş, doğru basış bu yıldan itibaren ders içerisinde önem kazanır. Hazırlık 1 en eğlenceli sınıftır çünkü eğitim süreci zor ve uzun olan bale sanatı için baleyi sevmek ilk kuraldır.

  Hazırlık 2.sınıfta dersler haftada 2 gün 50’şer dakika olarak uygulanır. Ders içeriği bir önceki yıla göre biraz daha zenginleşir. Hazırlık 1.sınıfta yapılanlara ilave olarak bar kullanılarak basit bale hareketleri öğrenilmeye başlanır. Dersin ritmi hızlanır. Zıplama çalışmaları ile bedenlerini yukarı taşımayı öğrenirler.

  Hazırlık 3.sınıf, Bale sınıflarından önceki en önemli ve son hazırlık sınıfıdır. Dersler haftada 2 gün 60’ar dakika olur. Bir sonraki yıl sertifika programlarına başlanılacağı ve sınavlara hazırlanılacağı göz önünde bulundurularak takip edilecek olan müfredata giriş yapılır. Bale sınıflarında öğrenecekleri kombinasyonları bu yıl birleştirmeden ayrı ayrı öğrenmeye başlarlar.

  Bale 1. sınıf demek artık balerin olma yoluna girildi demektir :) Dersler haftada 2 gün 60’ar dakikadır. Her öğrenci seçim yapılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı programına kayıt edilir. Öğrencinin/velinin isteğine bağlı olarak da Royal Academy of Dance (İngiltere Kraliyet Dans Akademisi) programına dahil olurlar. Ders saatlerinin içerisinde Klasik Balenin yanı sıra her yıl farklı bir stil olacak şekilde Karakter Dansları (Rus, Macar, Polonya vb.) öğrenmeye başlarlar.

  Bale 2.Sınıftan itibaren Rad sınavlarına katılacak olan öğrencilerimiz 3.gün ders yapmaya başlar. Haftada 3 gün 60’ar dakika ders yapılmaktadır. 2.dönemden itibaren ise Point dersleri başlar.

  Bale 3.sınıfta dersler 75 dakikaya çıkar. Haftada 3 gün olan derslerin 1 günü Modern Dans dersi olarak uygulanır. Bu yılın sonunda sahnede point ile dans etmeye başlayacaklardır.

  Bale 4.sınıftan itibaren bale 4-5-6.sınıflar Haftada 3 gün 75’er dakika Klasik Bale, Modern Dans ve Rad sınav programı için çalışırlar. Karakter ve Point dersleri içerik olarak güçlenir.

  Bale 7.ve 8.sınıflarda dersler 90 dakikaya çıkar. Yıl sonu temsillerinde solist olarak rol almaya başlarlar.

  Mezun olan ama devam eden öğrencilerimiz için açılan mezun grubunda okul dışından davet ettiğimiz bir öğretmen ile çalışma imkanı sunulur. Öğrencilerimiz dilerlerse küçük sınıflara asistan olarak öğretmenlerinin yanında yer alabilir, geleceğin bale öğretmeni olma yolunda ilk küçük dokunuşlarını yapabilirler.

 • Modern Dans

  Haftada bir gün, birbuçuk saat, ayda 6 saat ders yapılmaktadır. Hafta içi akşam ya da hafta sonu gruplarımız bulunmaktadır.

 • Resim

  Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Resim yapmak çocuklar için sadece bir faaliyetten ibaret değildir. Beraberinde birçok faydası vardır. Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar içerisinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtıldığı sanat dalıdır. Çocuklar için kendini ifade etme biçimlerinden birisi de resim çizmektir. Beyaz bir kağıt, bol renkli suluboya ya da pasteller, çocuğun sağ ve sol beyin, bölümlerini çalıştırmakla kalmaz, sıkıntılarını açığa vurmasını, güçlü bir konsantrasyona kavuşmasını, daha mutlu ve öz güvenli bir birey olmasını kolaylaştırabilir.

  RESİM YAPMAK BİZE NE KAZANDIRIR?

  *YORUMLAMA yaparlarken belli sanat eserlerine bakmalarını ve onu yorumlayarak anladıkları düşünceyi çizmeleri isteniyor. Bu onların akılda canlandırma becerilerini geliştiriyor. *GÖZLEMSEL BECERILER Sanat aktiviteleri çocukların gözlemsel becerilerini de geliştirir. Örneğin, bir evin eskizini çizmek için gerekli olan becerilerle, güneş sistemini anlamak, veya bir sınıf arkadaşının gösterdiği davranışları neden o şekilde gösterdiğini çözmekle aynıdır. *Göz-el koordinasyonunu sağlar Resim ile çocuk küçük kaslarını etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir ve göz-el koordinasyonu sağlanır. *Öz güven oluşturur Çocuk yeni figürler çizdikçe bundan hoşnut olur. Çevresinden de onay alıyorsa bu hoşnutluk oranı artar. Bir şeyler başardığına inanır ve bu da öz güven oluşturmasını sağlar. *Kişiliğini, arzularını, kaygılarını yansıtır tüm sanat formları bir çocuğun genel kişilik yapısını geliştirir. Resim de bir iletişim aracıdır. Kullandığı renklerle çizdiği çizgilerle iç dünyasını kağıda yansıtır. *Resim deşarj olma aracıdır Çocuklar resim ile birlikte, yaptıkları çizgilerle kullandıkları boya kalemleri ile, çeşitli fırça darbeleri ile gün içinde yaşadıkları çeşitli kızgınlıklarından soyunabilecekleri gibi içlerinde biriken enerjiyi meşru bir biçimde boşaltma imkanı bulurlar.

 • Piano

  Okulumuzda öğrencinin yaşına ya da almış olduğu eğitime göre haftada 1 gün
  40/50/60 dakika bireysel olarak ders yapılmaktadır. Öğrencilerimizin 2018 yılından itibaren Royal Academy’ nin Piyano sınavlarına hazırlanması ve sertifika almaları planlanmaktadır.

  Ayrıca Piyano çalmanın yarattığı olumlu özellikleri sıralamaya çalışırsak;

  1.Vücut Koordinasyonunu Geliştirir Piyano eğitimi öncelikle el-göz koordinasyonunu geliştirdiğinden çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmelerini sağlar. Bunun yanı sıra güzel el yazısı yazma yeteneğini geliştirir. 2. Konsantrasyon Süresini Arttırır Piyano çalarken nota takibi yapmak, eseri aynı tempo ile devam ettirmeye çalışmak odaklanmayı öğretir. Küçük yaşlardan itibaren düzenli piyano eğitimi almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine katkı sağladığı kanıtlanmıştır. 3. İşitsel ve Sözel Becerileri Geliştirir Piyano eğitimi alan çocuklar çevrelerindeki seslere karşı duyarlılık geliştirir. Örneğin; kalabalık ve gürültülü bir sınıfta öğretmenin sesini daha kolay ayırt edip, odaklanabilirler. Kelime hafızası gelişir, kendilerini daha iyi ifade edebilirler. 4. Hızlı Okuma Becerisi Kazandırır Piyano çalarken aynı anda iki satırın okunması, hızlı bir nota takibi gerekmesi gibi nedenlerden dolayı piyano çalanların daha hızlı kitap okudukları biliniyor. 5. Dil ve Müzik Bağlantısı Beynimizde dil ve müzik merkezlerinin birbirleri ile koordineli çalıştığını hepimiz biliyoruz artık. Küçük yaşta başlayan piyano eğitimi çocukların birden fazla yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırıyor. 6. Sayısal Zekayı Geliştirir Sol beyin fonksiyonları üzerinde de etkisi büyük olan piyano eğitiminin. Piyano dersi alan öğrencilerin okuldaki matematik ve fen alanında göstermiş oldukları başarılar yapılan araştırmalarla kanıtlandı. 7. Çalışma Disiplini Verir Küçük yaşlardan itibaren düzenli alınan piyano dersleri çocukların hayatlarını daha disiplinli ve düzenli olarak kurgulamalarına yardımcı oluyor. Her ders tekrarında somut olarak ilerlediklerini görmeleri onlara hayatta çalışmanın ve tekrarların önemini fark ettirir. 8. Hafızayı Geliştirir Uzun yıllar piyano eğitimi alıp, büyük formlu eserler çalan ve bu eserlerden kendisine her an hazır halde bir repertuvar hazırlayan öğrencinin; hafızasını ne kadar da geliştirdiğinin kanıtı oluyor. 9. Soyutlama Yeteneği Geliştirir

  10. Zekayı Geliştirir Sağ ve sol beyni aynı anda kullanmak beyindeki sinirsel bağlantıları güçlendirir. Piyano ve IQ arasındaki bağlantı oldukça çarpıcı! Okul öncesi
  çağlarından itibaren piyano dersi alan çocukların IQ’ları %50 oranında artıyor.

 • Yoga

  Haftada 1 gün 1,5 saat olmak üzere ayda toplam 6 saat yapılmaktadır. İsteyenler hafta içi gündüz ya da hafta içi aksam gruplarımıza katılabilirler.

 • Pilates

  Dersler haftada bir gün, bir saat olarak yapılmaktadır.

 • Yaratıcı Drama

  YARATICI DRAMA NEDİR?

  Drama için; oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir. Karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirebilen, yaşadığı çevreyi sorgulayabilen, duygularını ve aklını birlikte kullanabilen, hayalgücünü özgürce kullanarak yaratıcı çözümler üretebilen bireyler yetişmesine katkı sağlayan bir çalışmadır. Drama bir konunun canlandırılması sırasında konuyu öğretirken empati kurma, beden dilini kullanma, rol oynama, hayal kurma, rahatlama, iletişim ve etkileşim becerilerini kazandırması ile eğitim ve öğretimi de desteklemektedir. Drama, tüm grubun katılımıyla yapılabileceği gibi, küçük gruplarla da oynanabilir. Drama eğitimi de, ancak bu alanı bilen öğretmenlerle yapılmalıdır.

 • Büyüklere Hayat Bilgisi (Kişisel Gelişim Etkili İletişim)

  “ Mutluluğun yolu üretmekten geçer; öyleyse işimiz önce kendi mutluluğumuzu üretmek”

  Hergün karşı karşıya kaldığımız stres ve zorlu hayat bizi yıpratıcı bir süreç içinde debelenmeye zorlamakta. Rutin görev ve zorluklar kimliklerimizi yok edip bizi adeta makinalaştırmakta. İletişim kazaları artmakta kendimizi ifade etmek zorlaşmakta…

  Kendimizi daha iyi tanımak, ne istediğimizin farkına vararak yaratıcılığımızı geliştirmek, kendimize ve hayatımıza bir katkı koymak istiyorsak, stresten uzaklaşmak veya stresi yönetmek, iletişim becerilerimizi geliştirmek, kendi kendimizi ve hayatımızı daha iyi, bilinçli yönetmek istiyorsak…

  “Önce kendine güzel davran ve kendini kazan”
  Denemeye ne dersiniz?
  Cebinize yeni taşlar toplamaya ya da ceptekileri yeniden boyamaya var mısınız?..

  Aslı Ünsalan

  “Türlerin hayatta kalanı ne en güçlü ne de en akıllı olanıdır; değişime cevap verebilen yaşamını sürdürebilir.”

  Charles Darwin

Bize Ulaşın